Nieuw Akerendam - Een uniek ouderencentrum

Vergroot tekst

Een uniek wooncentrum voor ouderen in Beverwijk...

Contact

Algemeen:
0251 227844
 
06 53787438
Verhuur:
06 51167010

Onze Activiteiten

Sinds 1 september
Zijn de wekelijkse activiteiten weer begonnen!

Organisatie

De servicecoördinatoren zijn intensief betrokken bij de bewoners van Nieuw Akerendam.

Een gevoel van veiligheid, zowel binnen als buiten: dat wil Nieuw Akerendam u graag bieden. Daarom is er 24 uur per dag een van onze deskundige servicecoördinatoren aanwezig. De servicecoördinator is de aanspreekpersoon voor alle bewoners. In geval van nood kunt u haar/hem mobiel bereiken of via een spraak- en alarmsysteem in uw appartement.

Bij ziekte zal zij medische hulp inroepen, familieleden waarschuwen en als dat nodig is de thuiszorg coördineren. Maar ook bij andere problemen of praktische vragen, van welke aard dan ook, kunt u haar of zijn hulp inschakelen.

De servicecoördinatoren zijn intensief betrokken bij de bewoners van Nieuw Akerendam. Zij zijn  dankzij een verzorgende of verpleegkundige achtergrond in staat om vroegtijdig lichamelijke of geestelijke problematiek te helpen signaleren, en adequate hulp in te schakelen. Dit uiteraard in nauw overleg met u als bewoner, en zonodig uw kinderen en /of andere familieleden.

Wat u verder nog kunt verwachten van de servicecoördinatoren: ondersteuning bij het organiseren van activiteiten, een goede introductie van nieuwe bewoners, en het dagelijks lopen van verschillende 'rondes' door het gebouw, met het oog op de veiligheid.

Naast de servicecoördinatoren/facilitair manager treft u nog meer personeel op Nieuw Akerendam: