Nieuw Akerendam - Een uniek ouderencentrum

Vergroot tekst

Een uniek wooncentrum voor ouderen in Beverwijk...

Contact

Algemeen:
0251 227844
 
06 53787438
Verhuur:
06 51167010

Onze Activiteiten

Sinds 1 september
Zijn de wekelijkse activiteiten weer begonnen!

Maatregelen omtrent het Corona-virus

Een deel van onze bewoners behoort tot de kwetsbare groep in relatie tot het corona-virus.
Daarom hebben wij de volgend maatregelen genomen:

1. Alle niet-bewoners melden zich eerst bij de servicecoordinator in het hoofdgebouw. 
    Alleen strikt noodzakelijk bezoek mag door.
2. Bij de entree staat handenreinigingsmiddel, eerst handen reinigen a.u.b.
3. Houd minimaal 2 meter afstand van elkaar.
4. We vragen familie en vrienden om voorlopig niet op bezoek te komen. Contact graag telefoon/skype.
5. We vragen familie en/of vrienden om boodschappen te halen en deze bij de coordinator af te geven.


Wilt u vrijwilligerswerk doen?

Zoals boodschappen halen, twee uur per dag gastheerrol (m/v) bij de entree.

Of heeft u vragen? 

Bel dan tussen 08.00 uur en 18.00 uur met de servicecoordinator
06-5378 7438.

Welkom op een plek met een verhaal...

Nieuw Akerendam is een plek met een bijzonder verhaal, Terug naar 11 oktober 1916. Op die dag overleed , 81 jaar oud, Frederica Henrietta Sluyterman van Loo. Zij was de langstlevende van drie ongehuwde zusters, die opgegroeid waren op de buitenplaats Akerendam. Het huis en de omringende tuinen werden gebouwd en aangelegd in de zeventiende eeuw door de Amsterdamse koopman en regent Jan Bicker.

Frederica's testament beschreef precies wat haar en haar zusters voor ogen stond; huisvesting en verpleging van vrouwen uit den beschaafden stand, ongehuwd en geen weduwe zijde, die als onderwijzeres, verpleegster, huishoudster, kinderjuffrouw, of in enige andere betrekking een werkzaam leven hebben geleid, en die niet meer, of niet meer ten volle in staat zijn om haar levensonderhoud te verdienen(...). De bewoonsters moesten protestants zijn, en ouder dan 45 jaar.

Sindsdien is het beheer van Akerendam in handen van de Stichting Sluyterman van Loo. De wens van Frederica werd werkelijkheid: tientallen jaren werd Akerendam bewoond door ongehuwde, oudere dames.

Echt geschikt was het huis niet voor het doel dat Frederica en haar zusters indertijd voor ogen stond. De Stichting Sluyterman van Loo vertaalde de wens van haar oprichtster daarom naar een nieuwe tijd. Aan de rand van de buitenplaats werd grond aangekocht. Daar verrees in 1977 het appartementencomplex Nieuw Akerendam I, in 1988 aan de overzijde gevolgd door Nieuw Akerendam II.

Nu in de 21 eeuw, zet de Stichting Sluyterman van Loo zich in voor huisvesting, welzijn en zorg voor ouderen. Voor vrouwen en mannen, alleen of samen, van alle gezindten.

Stichting Nieuw Akerendam
De stichting van Sluyterman van Loo, eigenaar van Nieuw Akerendam , heeft de exploitatie/beheer van de appartementen en voorzieningen in eigen beheer. Voor informatie kunt u contact opnemen met de afdeling woonbeheer tel 06-51167010.

Diverse welzijnactiviteiten in Nieuw Akerendam zijn mede mogelijk dankzij een bijdrage van de Stichting Sluyterman van Loo.